EN | BG | SR

Създаване на диагностични центрове за ортостатични и опорно-двигателни нарушения при деца в училищна възраст в Сърбия и България

first picture512
Основна цел на проекта: Проектът цели да предложи интегрирано решение на изключителното разпространение на ортостатични и опорно-двигателни нарушения /ООДН/ у децата в училищна възраст в трансграничния регион. Той предвижда създаването на устойчива трансгранична платформа за превенция и лечение на ООДН чрез регулярен скрининг, модерна диагностика и извънкласни пограми за подобряване на физическите умения и възпитание на навици за активен, здравословен живот.

Дейности по проекта: Проектът предвижда изграждането на 2 модерно оборудвани центъра за ортостатична и опорно-двигателна диагностика в Княжевац и Видин. Центровете ще предлагат неинвазивни, радиационно-безопасни прегледи за деца в училищна възраст в региона. Децата с установени ООДН ще бъдат подложени на таргетирана физиотерапия чрез изправителна гимнастика съгласно методология, специално разработена за целите на проекта. Положителните резултати от възстановителната терапия ще бъдат демонстрирани по време на общо детско състезание във Видин. 

Новини

group-min
Във Видин започна работа нов Диагностичен център с последно поколение немска техника за прегледи за ортостатични и мускулно-скелетни смущения. От 22 март започнаха първоначалните безплатни прегледи на деца до четвърти клас. През есента са предвидени последваща лечебна гимнастика и вторични прегледи.
DSC_0034-1
Изграден е модерен диагностичен център за ортостатични и мускулно-скелетни изкривявания във Видин
На 21 февруари 2018 година, в БТА Видин, се проведе пресконфереция, на която инж. Цветан Асенов, заместник кмет на Община Видин, представи новоизградения модерен диагностичен център за ортостатични и мускулно-скелетни изкривявания във Видин.
IMG_5989
На 4 и 5 юли 2017 г. в сградата на Културен центърр Княжевац се проведе третата среща на екипа за управление и изпълнение на проекта CB007.1.21.129 “Развитие на диагностични центрове за постурални и опорно-двигателни смущения в ученици в Сърбия и България “. Всички членове на екипа за управление присъстваха на срещата.
20170328_154953n
На 28 март 2017 г. в административната сграда на община Видин, конферентна зала № 6, етаж 6, се проведе втората среща на членовете на екипа за управление на проект (РМТ) CB007.1.21.129 “Създаване на диагностични центрове за постурални и мускулно-скелетни нарушения в деца от училищата в Сърбия и България “. Всички членове на екипа за управление присъстваха на срещата.