Изграден е модерен диагностичен център за ортостатични и мускулно-скелетни изкривявания във Видин

 

На 21 февруари 2018 година в БТА Видин се проведе пресконфереция, на която инж. Цветан Асенов, заместник кмет на Община Видин, представи изградения модерен диагностичен център за ортостатични и мускулно-скелетни изкривявания във Видин.
Той посочи, че общината е изпълнител на проект „Развитие на диагностични центрове за ортостатични и мускулно-скелетни смущения при деца в училищна възраст в Сърбия и България“, финансиран от Програма Интеррег ИПП България-Сърбия. Водещ партньор е Спортен съвет – град Княжевац. Основната цел на проекта е изграждането на диагностични центрове за деца в училищна възраст в двата града.
„В периода на изпълнение се предвижда да бъдат прегледани по 1000 деца и извършени дейности по рехабилитация и гимнастика на тези, които имат нужда от това. Децата ще бъдат прегледани на два пъти -първоначален и вторичен преглед, като ще бъдат ангажирани лекари с необходимата квалификация“, каза инж.Асенов.
Родителите от двата града – Видин и сръбския град Княжевац могат да включат децата си в безплатната кампания по извършване на прегледи и последващо лечение на ортостатични и мускулно-скелетни смущения.
„След приключването на дейностите ще се проведе съвместно спортно състезание в град Видин между деца, преминали рехабилитация в България и Сърбия“, обясни заместник-кметът на Видин.
Диагностичният център във Видин е разположен в сградата на бившата стоматологична поликлиника и е оборудван с последно поколение модерна техника.