EN | BG | RS

Проведена партньорска среща във Видин, България 

Беше организирана партньорска среща във Видин

20170328_154953n

28.03.2017

На 28 март 2017 г. в административната сграда на община Видин, конферентна зала № 6, етаж 6, се проведе втората среща на членовете на екипа за управление на проект (РМТ) CB007.1.21.129 “Създаване на диагностични центрове за постурални и мускулно-скелетни нарушения в деца от училищата в Сърбия и България “. Всички членове на екипа за управление присъстваха на срещата.
Срещата започна в 11:00 ч. с регистрацията на участниците и кратък поздравителен адрес от домакина на срещата – заместник-кмета Цветан Асенов и Лъчезар Попиванов – координатор на проекта. Срещата беше модерирана от координатора на проекта. След краткото приветствие, срещата се проведе в съответствие с дневния ред, изпратен до участниците. На срещата бяха обсъдени изпълнението на плана за обществени поръчки от страна на двата партньора, представеният доклад за напредъка за първия отчетен период и изпълнението на дейностите по проекта. Срещата приключи в 18:00 часа.