EN | BG | SR

Резултати

 1. Създаване на два диагностични центъра за ООДН в Княжевац и Видин, в т.ч. ремонт и рехабилитация на сграден фонд (вкл. Обзавеждане) и доставка на диагностично оборудване от последно поколение;
 2. Диагностика на 2000 деца в училищна възраст (по два прегледа на всяко дете);
 3. Организирани курсове по изправителна гимнастика (720 часа);
 4. Обобщителен аналитичен доклад;
 5. Проведена конференция на тема ООДН в Княжевац;
 6. Проведено детско спортно състезание във Видин (200 участника)
 1. Проект CB007.1.21.129 “Развитие на диагностични центрове за
  ортостатична и опорно-двигателни смущения при ученици в
  Сърбия и България”.Може да видите доклада и резултатите тук:

  Final_report