EN | BG | RS

Проведени втора и трета срещи в Княжевац, Сърбия

IMG_5989

04-05.07.2017 

На 4 и 5 юли 2017 г. в сградата на Културен центърр Княжевац се проведе третата среща на екипа за управление и изпълнение на проекта CB007.1.21.129 “Развитие на диагностични центрове за постурални и опорно-двигателни смущения в ученици в Сърбия и България “. Всички членове на екипа за управление присъстваха на срещата.
Срещата започна в 10:00 часа с регистрацията на участниците.
На първия ден от партньорската среща бяха дискутирани изпълнението на плана за обществени поръчки от страна на двамата партньори, докладите на FLC, подадения доклад за напредъка за втория отчетен период и всички дейности по проекта.Вторият ден от срещата на екипа за управление на проекта започна с преглед на първата част от срещата и след това продължи с дискусията за организирането на постуралените и мускулно-скелетенте скрининги и прегледите на ученици във Видин и Князавац, терапевтичното лечение на диагностицираните постурални и опорно-двигателни скелетни нарушения, окончателното аналитично проучване и препоръките за политики, детското спортно състезание във Видин и други важни теми, свързани с координацията и реализацията на проекта.Срещата приключи в 14:30 часа в сряда.