EN | BG | SR

ЗА ПРОJЕКТА

Развој дијагностичког центра постуралних и мишићнокоштаних поремећаја школске деце у Србији и Бугарској

Главни циљ пројекта: Пројекат има за циљ да пружи интегрисано решење на заједнички изазов изузетно високог процента мускулоскелетних поремећаја школског узраста у пограничном подручју. Он предвиђа развој одрживе прекограничне платформе за превентивно и корективно управљање ПМСД кроз редовне пројекције, савремене дијагностике и ваннаставних програма за унапређење физичке способности и промовисање здравог и активног начина живота.
Активности пројекта: Два дијагностички центра ће бити оформљена, у Књажевцу и у Видину и опремљена најмодернијом дијагностичком технологијом, омогућавајући брзу анализу статичког и динамичког држања тела и кичме.. Објекти ће понудити неинвазивна, (без зрачења) тестирања школског узраста у тој области. Откривени проблеми ће бити третирани на курсевима корективне гимнастике у складу са терапеутском методологијом, специјално развијеном за потребе пројекта. Позитивни резултати терапијске рехабилитације ће бити показани током заједничког дечјег спортскорекреативног догађаја у Видину.
Конференција у Књажевцу ће бити организована за подизање јавне свести о ширењу педијатријских ПМДс. Аналитички извештај ће бити достављен давањем препорука за мере економске политике за одрживо побољшање физичких способности, благостања и квалитета живота младих људи у прекограничном подручју.
Циљне групе пројекта: Пројекат обухвата циљне групе школског узраста у општинама Видину и Књажевцу , које ће учествовати у свеобухватном програму ПМДС надзора и рехабилитације. Деци у школском узрасту која чине рањивњ групе, биће понуђено учешће. Лекари опште праксе, специјалисти лекари и физиотерапеути ће такође имати користи директно из пројекта. На крају, цела прекогранична заједница се треба сматрати крајњим корисником, јер друштва ће профитирати од побољшања здравља и добробити младе популације.
Партнери: Спортски савез Књажевца
Општина Видин, Бугарска
Трајање: 23.11.2016 – 22.11.2018