EN | BG | SR

Projec Results

  1. Развој два дијагностичка центра у Књажевцу и Видину,
    • Реконструкција и адаптација дела пословне зграде (укључујући намештај и канцеларијску опрему);
    • Набавка 4Д система дијагностичких техника (2 ком), додатних модула, и антропометријских апарата;
  2. ПМСД скрининг 2.000 школске деце (2 мерења по детету);
  3. 720 сати корективне гимнастичке терапије;
  4. Резиме аналитички извештај;
  5. ПМСД конференција у Књажевцу;
  6. Дечије спортско такмичење у Видину (200 учесника)

Project CB007.1.21.129 “Development of diagnostic centres for
postural and musculoskeletal disorders in school children in Serbia
and Bulgaria”

Можете видети извештај овде: Final_report_SRB